Workshops and talks

Vem är du? Vem är jag? Om att nå fram till nyanlända och minoriteter

Workshop i interkulturell kommunikation: "Såhär gör vi hos oss"

“Bra med interaktivt program!” “Jag kände mig verkligen inkluderad i workshopen.” “Lättsam och avslappnad.” “Ett bredare sinne för bemötande av människor.” “Pånyttfödd kunskap som kommer att berika vardagen.” “Bra verktyg i mitt fortsatta arbete, mer insyn och förklaringar till kulturella olikheter/likheter.” “Givande att diskutera i små grupper. Erik var lätt att lyssna till.” “Påminnelse om perspektiv. vem/vad är norm(alt). Redskap att ha med i bemötande av andra både privat och arbetslivet.” “Jag tycker att det är så jätteroligt att vi har olika kulturer och allt handlar ju om RESPEKT.” 

Atelier en communication interculturelle: "Ainsi on fait chez nous"

“Merci pour l'échange très riche et positif.” “Merci beaucoup pour la formation (trop courte).” “Je vous remercie pour l’atelier. Au plaisir de vous revoir pour une nouvelle formation.” “Merci d'avoir fait le déplacement, personnellement vous m'avez appris pleins de choses !A bientôt pour un nouveau atelier.”

Workshop in Intercultural Communication "The Way We Do Things Here"

Icebreaker for International Workgroups: Cultural Cocktail

Good relations start with a good first impression. And native languages are connected to deep layers inside of people. English might be the working language, but it is usually not in that language that we are the most clever, quick, and relaxed. Get ready to meet your new colleagues in new and fun ways by showing genuine interest in their culture and stories. And start out on a new learning path into the parallel universes of your new workmates! Slide show here