2. Perspektiv

Mitt eget perspektiv

Hur kan jag veta något om centrum och periferi? I likhet med många andra har jag känt mig utanför, både i min hemmiljö, redan från barndomen och på nya platser där jag har slagit mig ned och arbetat, studerat och bott. Jag har dessutom känt mig innanför många gånger, både som en varm och enkel tillhörighet och som en stramande känsla av ofrihet från vilken jag har velat fly...

Det finns ett LAGOM för oss alla. I längden orkar man bara anstränga sig lagom mycket. Man nöjer sig. Man slår sig till ro. Man tar saker för givet. Man tappar förmågan att föreställa sig hur allt kan se annorlunda ut....

Att byta perspektiv

Sedan tusentals år berättas i Asien en historia om några blinda personer som stöter på en elefant och eftersom de inte ser känner de på den. Som det slumpade sig kom de olika personerna att känna på olika delar. Efteråt diskuterade de elefanten och blev oense om elefantens egenskaper. Varför? Ja, ingen av dem hade fel direkt. Hade de lyssnat bättre på varandra hade de kanske kunnat utveckla en bättre förståelse av elefanter. Hade de dessutom bytt perspektiv på elefanten och gått runt den och känt på olika delar hade de inte ens behövt diskutera saken.


Solsystemet

Ännu tydligare blir det om vi tänker på hur mycket bättre vår förståelse av verkligheten har blivit sedan vi enades om att solen är centrum av solsystemet och inte jorden, vilket de flesta tog för givet för 500 år sedan. Det var trögt, men till sist lyckades vi få en en bra överblick av solsystemet. Perspektivet är då helt utifrån, från en plats där ingen människa varit. Kan vi se våra samhällen på liknande sätt? I så fall skulle vi förstå dem bättre!


Bilden av "de andra"

När vi diskuterar viktiga saker i samhället kan det naturligtvis tänkas att vi har uppfattat vissa fenomen mycket olika, beroende på vilken del av fenomenet vi har berörts av. Har du blivit rånad har du ingen anledning att bagatellisera problemen med brottslighet t.ex. Har du växt upp i en fattig familj kan det tänkas att du fått en bild av de rika som ointresserade av din situation.

Om man har bra kontakt med folk i olika delar av samhället och i olika samhällen tränas man i konsten att se saker på nya sätt. Media som man läser, ser och hör ger också nya perspektiv. Om man har flyttat ofta och har bytt jobb har man tränat på att ta sig in i nya sociala kretsar. Det kräver förmåga att se och lära. Av misstagen lär man sig mycket och fort.

Överblick

När man har bytt plats i livet många gånger kan man se saker ur olika synvinklar. Man vet att det som är rätt på en plats är fel på en annan. Och andra saker är rätt eller fel överallt, men kanske olika mycket rätt eller fel. Man har större perspektiv och kan ursäkta sig själv och andra för misstag som görs. Kanske någon till och med kan ursäkta den som rånar en på ens pengar, med insikt om att den personen inte har vuxit upp lika priviligerat som en själv... Jag hörde en gång en vis kvinna som sa till en tonåring: “Lite sur och dum får man vara.”

Att leva är att sträva?

Varför är man inte nöjd med att stanna kvar där man är? Det finns lika många anledningar som det finns människor. Men frustration är en av dem. Om man inte skulle möta motstånd när man strävar efter sådant som man behöver och vill ha skulle man inte byta metod och då skulle man inte heller utvecklas. Det kan ses som att man blir bortskämd. Jag tror att detta kan förklara president Trumps (2017-21) personlighet.

Det är lättare att vara nöjd om det man har lätt tillgängligt eftertraktas av andra. Då fpr man hjälp av andra att gilla läget och att gilla sig själv. Och gör man det är det lättare att att bli gillad av andra.

Då är det lätt att förstå att många strävar efter sådant som många eftertraktar. Det blir tecken på att man är populär. Och när man har vant sig vid att sträva kan det vara svårare att nöja sig med det man har, att uppskatta sina egna privilegier.

Privilegier

Det är stor skillnad mellan att känna sig rik eller fattig. Om man känner sig rik blir man generös, annars blir man snål. Det beror på vem man jämför sig med. Utmaningen är att media och sociala lagar uppmanar oss att titta på de rika och framgångsrika. I jämföresle är vi ganska fattiga och mislyckade. Dessutom missnöjda. Då vill vi klaga på något, för att slippa kritisera våra egna brister av typen lättja, feghet, utseende etc.

Dålig självkänsla kan också leda till att man kritiserar dem som är mindre priviligierade för att inte vara starka och ambitiösa...


Gnäll

Många börjar sina meningar med: "Problemet är..." Det är för att slippa fokusera på vad de själva gör eller kunde göra...