3. Du ser en bild

Jag visar dig en bild. Du ser många saker på samma gång. Du ser hur de förhåller sig till varandra. När jag berättar något om bilden styr jag ditt medvetande mot en viss del av bilden, eller mot hur två delar förhåller sig till varandra. Med hjälp av bilden kan jag säkerställa att du inte glömmer. När du en gång har sett kommer du ihåg: "Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag gör och jag förstår" (Konfucius, ca 500 f.Kr).

Att förstå samspelet mellan människor är lätt ibland, men ibland mycket svårt. Men du behöver förstå det för att lyckas nå dina mål i livet. Du behöver andra för att komma någonstans och för att få det du vill ha.

Alla kan inte ägna massor med tid åt att läsa om vetenskaperna som handlar om samhället och hur människan fungerar. Där för visar jag bilder. En bild säger mer än tusen ord. (Eller som Napoleon lär ha sagt: En bra teckning säger mer än en lång föreläsning.)

Även den som är ung har många erfarenheter av människor. I många fall liknar det som händer i det stora samhället den som händer i den lilla familjen eller bland kompisar eller i skolan. Människor beter sig likartat överallt. Platserna och situationerna är olika men vissa mönster kan man känna igen.

Här är en labyrint. Svårt att hitta om man inte kan kika över kanten på murarna! Precis som i verkliga livet. Du vet inte vad som kommer runt hörnet. Du sitter fast i nuet och kan inte se framåt i tiden.

Det här är inte verkligheten. Det är bara en bild. Den säger mer än tusen ord, men det är bara en bild... "Det här är inte en pipa":

Bilderna är förenklingar av verkligheten. De visar en viss sida, t.ex. hur saker och fenomen förhåller sig till varandra. Centrum och utkanten på labyrinten är ett exempel - och avståndet och svårigheterna däremellan... En bild kan visa vad som är före och vad som är efter, över eller under, orsak eller verkan. De innehåller för det mesta fler delar än vad man kan hålla i minnet. De påminner om viktiga saker som man inte får missa om man verkligen vill förstå något ordentligt.

Bilder påstår något om verkligheten. Men de är inte verkligheten. Precis som teorier. Du har rätt att protestera. Du kan göra en bättre bild, en bättre teori. Det skulle vara till nytta! Men så länge vi inte har några bättre får de här duga. De är ganska enkla. Men de behövs. Folk glömmer bort enkla men viktiga saker.

Du är en del av bilden. För att förstå samhället behöver du ställa dig utanför det och se på det utan egenintresse. Man kan anata att de andra som omfattas av bilden fungerar ungeför som en själv. Alla har sina egna planer och mål. Alla vill uppnå bra saker och ha bra vänner. De flesta vill ha en familj. När man har uppnått ett mål börjar man sträva mot nästa. Som en trappa, en teoretisk bild skapad av Maslow.

Bilderna här visar mönster som finns UNDER YTAN. På ytan finns miljarder personer, relationer och händelser. Omöjligt att förstå om man inte ser mönstren. Bilderna behöver vara bra, inte som den här. Man måste protestera - om man inte råkar bo på Manhattan och bara tittar västerut.