1. Inledning

Varför behövs det här?

Det är egentligen inte svårt. Att betrakta ett samhälle utifrån - ovanifrån. Det räcker med en drönare, eller Google Maps - eller en utsiktspunkt. Människorna ser ut som myror. En pendeltågstation i en storstad klockan åtta på morgonen: En skrämmande ström av tvåbeningar klämmer sig halvsovande in i vagnarna och åker in till centrum... Som om vi vore fjärrstyrda... Men det är just det vi är! Den fria viljan används bara sällan. Vid varje tidpunkt är det bara en liten del av samhället som inte lyder lagarna som styr vårt beteende.

Men när vi kryper tillbaka in i vårt vardagsliv tappar vi genast överblicken. Det är därför jag skriver det här. För överblicken ger möjlighet att förstå vad det är som är bra för hela samhället. Och eftersom vi alla är del av det, är det som är bra för alla också bra för alla delarna. Jag tar inte upp huruvida det borde vara mera jämlikt och jämställt. Men jag utgår från att det är dåligt för oss alla om det finns stora orättvisor.

Orättvisorna beror inte på illvilja. Bara på brist på förståelse för andras situation. I vårt lilla vardagsperspektiv ser vi bara det näraliggande och utgår från att det är NORMALT. Normalt är alltid bra och mycket bekvämt, för dels är vi själva alltid normala och dels behöver vi av den anledningen inte förändra oss för att se oss själva som bra människor.

Alltså behöver vi överblick. Det här är ett projekt som har som mål att presentera lätta sätt att nå överblick, så att hela samhället kommer med i samma bild. Då kan vi bättre förstå vår egen roll och hur vi påverkar vår omgivning. Och vi kan förstå varför DE ANDRA beter sig så bakvänt... Det är egentligen inte svårt...

Vad är det här?

Det här är ett projekt där jag presenterar grundläggande sakförhållanden med bilder. Det är inte svårt att se större sammanhang om man använder bilder. Detta är ett verktyg som behövs om vi ska kunna diskutera samhället och världen. Utan överblick blir det omöjligt. Steg ett är att göra en karta över verkligheten. Om vi ska bråka om hur verkligheten ser ut kommer vi inte vidare. Verkligheten är alltför komplex för att kunna beskrivas utan förenklingar. Förenklingarna måste ta bort detaljer, annars blir de inte enkla. Vilka detaljer? Så många som möjligt. Alla helst - så bara det stora formerna blir kvar. I bilden till vänster blir bara cirkeln kvar om vi tar bort detaljerna.


För mycket detaljer

Bilden till vänster här ger inte en bra förståelse av samhället. Detsamma gäller många goda försök att förklara samhället med ord. Det blir långa rader av samma. I samma ögonblick som vi dyker in i detaljerna förloras överblicken. Detta gäller även högt utbildade personer, t.o.m den kungliga svenska akademin som utser nobelpristagare. Ja, Hans Rosling avslöjade också att t.o.m Karolinska Institutet som också utser nobelpristagare i medicin var hopplöst fördomsfulla om barnadödligheten i avlägsna länder. Illvilja? Nej, men bundna av det som omger oss i vardagslivet. Man ser inte skogen för bara träd.


Populismen allt populärare

Överblicken över de stora sammanhangen är svårare att nå idag, när vi själva styr vilken information vi vill ha från media. Det behöver kanske vara så nu när så många ägnar större delen av sin dag åt media. Man skulle inte orka med information som strider mot ens värderingar. Men i filterbubblan ser man inte skogen för bara träd - sådana träd som man själv har planterat.

Man behöver mod för att se sådant som man inte vill se. Det behövs trygghet. Är skolan trygg lär sig barnen mera. Om man blir rädd fungerar hjärnan sämre om man vill uppnå förstelse för komplicerade samband. En rädd hjärna kapas av amygdala. Hjärnan prioriterar flykt ooch kamp för att säkerställa individens, familjens, stammens överlevnad. Det blir antingen eller, vi eller de andra. Det blir svart eller vitt. Enkla svar för vilsna hjärnor. Smarta politiker vet att utnyttja trötta och oroliga människors svaga punkt.

Överblick

Överblick ger trygghet, för om man ser långt, kan man se faran i tid. Man har tid att tänka ut planer om något dåligt händer och man ser många alternativ till att stanna och vara rädd. Att ha tillgång till Google Maps i telefonen gör att man inte behöver vara rädd för att gå vilse.

På samma sätt skapas trygghet om man förstår hur människor runt en beter sig, om man vet om hur det vanligen fungerar och hur man kan göra för att använda sig av den regelbundenheten. Människor beter sig likartat för att de tänker likartat. Likriktningen blir större ju mer samhällen utvecklas eftersom delarna samordnas och står i kontakt med varandra.

Trappan på Lustiga Huset

Det är skrämmande första gången en ska ta sig uppför den branta trappan på Lustiga Huset på Gröna Lund. De som går före verkar ha det svårt och de som kommer efter kommer att bli irriterade om man tar för mycket tid på sig. Likadant är det när man ska ta körkort och t.ex. måste starta i uppförsbacke. Eller när man ska lära sig cykla, elller simma.

Och när man sedan kan det är det ju så lätt! Man lär sig hur man gör när man tar sig fram. Det blir roligt helt plötsligt.

Men tänk om folk skulle stå och säga att det är farligt! Tänk om de skulle säga att många skadas eller dör och att det finns personer som vill att man ska misslyckas. Tänk så många som inte skulle våga lära sig.

Tur att det inte bara finns sådana politiker som säger att vi ska vara rädda.

Sociala lagar

Vi håller oss inom vad som anses vara det normala mesta tiden. Men vi bryter oss fria ibland. Har vi en fri vilja? Ja, men vi orkar inte använda den så mycket. 99% av allt vi gör är “normalt” - vare sig särskilt bra eller dåligt - utan bara lättast, eftersom vi inte behöver motivera varför vi gör så. Vi gör som alla andra helt enkelt. Sådant beteende är förutsägbart och lagbundet.

Dessa lagar förändras gradvis över tid. Nya trender kommer och ersätts sedan av ännu nyare. Genom att följa rätt trender får vi högre social ställning bland dem vi möter, exempelvis ifråga om klädsel eller språkliga uttryck. Vissa grundprinciper ändras dock aldrig.

T.ex. kommer det alltid att vara svårt att vinna över en mäktigare motståndare. Makt över andras liv är mycket användbart och därför konkurrerar många om makten. Idag finns många som säljer sitt inflytande över sina följare och tjänar mer pengar så än de flesta andra.

10 SOCIALA BUD (under uppbyggnad)

  1. Du ska vända din uppmärksamhet mot samma personer och saker som flocken

  2. Du ska prata om sådant du vat att flocken gillar

  3. Du ska lära dig vad flocken tycker är roligt och skratta åt det

  4. Du ska låtsas som du inte ser fel som populära personer begår

  5. Du får också göra dåliga saker som flocken gör. Du kan säga "Det var inte bara jag."