Påverkan och förändring

Som ringar på vattnet

Förebilder

Två saker: Om man kan välja så väljer man att förändras i riktning mot något bättre. Och om man har makt att påverka andra så väljer man att försöka få dem att likna en själv (exempvis som föräldrar gör).

Vad är bättre? Olika kulturer har olika svar. Ofta handlar det om att uppnå sina mål. Unga människor ser upp till rollmodeller. Det är andra människor som har lyckats bli något positivt. (De här meningarna är fulla med ord som handlar om vad som är bra och dåligt - det blir en rangordning.)

Kort sagt behöver vi förebilder och mål. Utan dem blir det meningslöst att försöka. Vi är bra på att lära oss av andra som vi beundrar. Det är viktigt att se på dem noga så vi kan se hur man gör för att lyckas.

Man lär sig tidigt (av andra i ens närmaste omgivning) vad och vilka som man ska beundra.

Uppmärksamhet

Både i den lilla gruppen och i de allra största sammanhangen ges den mesta uppmärksamheten till ledarna. Eftersom uppmärksamhet är livsviktigt för alla är det många som försöker få den. För personer betyder den bättre självkänsla och för företag betyder den bättre försäljning. Även negativ uppmärksamhet är eftertraktad, konstigt nog:

“Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.” (Hjalmar Söderberg, 1905)

Utöver att ge uppmärksamhet till vår fysiska omgivning (hemmet, skolan, arbetet, utomhus) ägnar vi oss alltmer åt media - 8 till 11 timmar per dag enligt nya mätningar (2019). Det betyder att vi tar in sådant som andra har valt ut åt oss. Var och en bestämmer i viss mån själv vad man ska se/höra, men det finns starkt grupptryck. Vi behöver veta vad andra gör för att kunna välja själva. De som vi bryr oss om visar oss hur vi ska välja. Det gäller allt beteende: Kroppsspråk, uttryckssätt, ord, stil, val av mat, aktiviteter, ägodelar, tidsanvändning, attityder, osv...

Från centrum till utkanten

De som får uppmärksamhet placerar vi i centrum. Vi påverkas, efterliknar (o)medvetet, pratar om dem. Vi är själva i centrum ibland (får uppmäräksamhet), men för det mesta är det andra, populära och kända personer (och ibland t.o.m. husdjur). Små och stora symboler och tecken tas över av oss som ser (kroppsspråk, uttryckssätt, ord, stil, val av mat, aktiviteter, ägodelar, tidsanvändning, attityder, osv).

Och så har det alltid varit. Alltid och överallt.

Exempel på hur kultur har efterliknats

Om man har riktigt gott om pengar (som i huvudstäder t.ex.) vill man imponera med sina byggen. Alltsedan pyramiderna har inga former varit så ansedda som den antika grekiska arkitekturen. Aten på 400-300-talen före Kristus var en högkultur. Deras grannar kallades för barbarer (lite elakt). Idag kallas det för soft power om ett land får uppmärksamhet för annat än vapen och pengar. Något liknande finns idag med IKEA som sprider skandinavisk formgivning till andra länder bara genom att vara bra.

Precis likadant har det alltid varit med allt som anses vara bra: Varför uppfinna hjulet om det redan existerar? Det lånas in från det ställe som anses vara bäst:

  • Språk
  • Musik
  • Mode
  • Teknik
  • Vapen
  • Mat
  • Konst och litteratur
  • Teater och film
  • Heminredning